Znajomosc jezyka angielskiego

Tłumaczenie ustne to przekład, który ułatwia komunikację między dwoma rozmówcami, którzy nie porozumiewają się w ostatnim jedynym języku. Tłumaczenie ustne odbywa się na bieżąco, co oznacza, że wpływaj nie jest czasu sprawdzać słów w słowniku, czy dziwić się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba pokazać się dużą koncentracją i refleksem, żeby przekład był konsekwentny również nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Najprostsze jest tłumaczenie konferencyjne, które dostosowuje się podczas oficjalnych wystąpień. Często, oficjalne spotkania referowane są równocześnie na kilkoro języków - w zależności od tego którym językiem podają się referenci i słuchacze, albo w jakich krajach robi się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Stolicy wyróżniają się na tłumaczenia symultaniczne - czy takie, które składa się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem przenosi się aż prelegent skończy wypowiedź i odradza się ją z dopłatą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień tłumaczy się wypowiedź dla samej osoby, siedząc poza niej. Występują także przemówienia sądowe. Podczas nich przekaz jest szkolony na dziś na sali sądowej, zaś toż świadczy, że potrzebny jest stan tłumacza przysięgłego. Często i tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie przeprowadzają się spotkania biznesowe/negocjacyjne i funkcjonalny jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona stanowi w towarzystwach, które nie tylko podnoszą prestiż, ale także oferują materiały szkoleniowe, czy wskazują nauki w których można podnosić kwalifikacje. Z usług takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Mają wówczas pewność, że osoby, które składają tłumaczenia, zapewniają wysoki stopień przekładu, a dodatkowo dokładność.