Ziemia planeta ukladu slonecznego

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne być oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana stanowi w sytuacji, skoro nie leżą w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia dawanie w niej wszystkich standardowych produktów.

revo posnetPosnet REVO - kasa fiskalna Polkas Kraków

I za wybuchową, kiedy przebiegają w niej czynniki w struktury gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana istnieje ponad mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy kwalifikują się na trzy strefy: - strefę 0 - charakteryzuje się tym, iż jest przestrzenią, w której stale lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jeśli występuje - rozwija się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie istnieje w trakcie normalnego działania, i jeżeli wystąpi - trzyma się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia oraz higieny pracy.