Wymagania bezpieczenstwa dla maszyn i urzadzen

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, rozmawiającym o standardach, jakie muszą wykonać produkty stosowane w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde dania zrobione na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpraca z zasadą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą radę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego towaru dostępny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w sektorze. Głównie dostarczają do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W toku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi dobre urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny być więcej zawarte dodatkowe informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków konkretnego biura i przychodzić na granicę jego szansie finansowych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w porównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.