Wychowanie dzieci w 19 wieku

Dyrektywa ATEX jest dokumentem, którego głównym celem jest ochrona stref zagrożonych przed wybuchem. Dyrektywa ta usuwa się do całych urządzeń i sposobów ochronnych, jakie w system prości lub niscy mogą sprawić do wybuchu metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta jedyne znaczenie cierpi na przykład dla kopalń, gdzie stanowi znacznie wysokie ryzyko wybuchu.

Dokument ten reguluje wymagania atex w obszarze omawianych urządzeń. Jednakże należy pamiętać, iż są to wymagania ogólne, jakie potrafią być rozszerzane innymi dokumentami. Należy pamiętać jednak, iż wymagania szczegółowe w żaden rób nie mogą być niezgodne z Dyrektywą. Samym z wymagań atex jest konieczność sprawdzenia i oznakowania urządzenia lub systemu ochronnego pod względem zgodzie z wymogami bezpieczeństwa. Sprawdzania takiego dokonuje jednostka notyfikacyjna, a każde urządzenie powinno stanowić zaopatrzone w znak CE, jaki powinien stanowić ważny dla wszystkiego. Oznaczenie CE ma przychodzić na bezpieczeństwo użytkowania, ochronę zdrowia oraz ochronę środowiska. Ponadto dania a sposoby ochronne powinny stanowić dostarczone w oznakowanie Ex – czyli specjalistyczne oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Zarówno urządzenia kiedy a style ochronne, jakie będą pracować/znajdować się w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego powinny stanowić wypełnione zgodnie z znają techniczną. Daje się je na bazie analizy możliwych uszkodzeń podczas pracy. W ten tenże droga muszą stać przygotowane zarówno części kiedy i elementy. Urządzenia, systemy ochronne, części, podzespoły należy produkować z takich produktów żeby w żaden pomoc nie potrafiły się przyczynić do zapłonu. To świadczy, iż nie mogą stanowił łatwopalne, a także nie mogą być w reakcję chemiczną z treścią wybuchową. Znaczy to, że w żaden rób nie mogą w zły sposób wpłynąć na bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Pragną być solidne na korozję, używanie się, na prąd elektryczny, wytrzymałość mechaniczną i skutki temperatur. Dyrektywa ATEX posiada na punkcie przede wszystkich wartę mieszkania a zdrowia ludzkiego.