Wspolne uziemienie dla instalacji elektrycznych jak i nieelektrycznych

Odpowiednio wykonana instalacja uziemiająca jest kluczową kwestią, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, jak i dla niego samego. Zazwyczaj w budynkach wykonywane jest wspólne uziemienie zarówno dla instalacji elektrycznych, jak i nieelektrycznych, ale także dla metalowych konstrukcji i osłon budynku.


W skład tradycyjnej instalacji uziemiającej wchodzą uziomy wykonywane jako otokowe bądź jako pionowe. Są to tak zwane uziomy sztuczne – wykonane specjalnie dla celów uziemieniowych. Wykorzystuje się także uziomy naturalne, jednak w ostatnich latach jest to coraz rzadsze ze względu na wiążące się z tym trudności.

Zaciski uziemiające (szyny uziemiające) są podstawowymi elementami układów uziemiających instalacji i pozwalają na połączenie określonej liczby przewodów w celach uziemieniowych.
Przewody uziemiające są drogą przewodzącą między danym punktem instalacji, sieci bądź urządzenia a układem uziomowym. W instalacji elektrycznej wspomnianym punktem jest zazwyczaj główny zacisk uziemiający.

wyłączniki bezpieczeństwaWyłączniki bezpieczeństwa, wyłączniki główne i wyłączniki mocy w wykonaniu przeciwwybuchowym | GRUPA WOLFF

Aby instalacja była wykonana w sposób prawidłowy, powinna istnieć możliwość odłączenia każdego z przyłączonych do głównego zacisku uziemiającego przewodów. Rozłączenie powinno być jednak możliwe tylko przy użyciu odpowiednich narzędzi.