Wodociagi jerzmanowice

Chcenia w kierunku ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy zmuszają producentów i klientów akcesoriów do zapewnienia maksymalnej hermetyzacji urządzeń oraz instalacji ciśnieniowych i przykrycia ich przed nagłym wzrostem ciśnienia. Stąd jeszcze bardziej modne stoi się branie w urządzeniach płytek bezpieczeństwa.

Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. bursting discs) zabezpieczają aparaty oraz urządzenia przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Producent wybierając materiał do budowy płytek, bierze pod uwagę następujące elementy: - ich siła chemiczną - najbardziej powszechnym artykułem z jakiego są robione płytki, jest stal kwasoodporna, - ich formę temperaturową, - oraz trwałość płytki - ciągnie się tu pod opiekę wytrzymałość płytki na ciśnienie podczas biegu również jego przemiany w ciągu, temperaturę oraz czynniki chemiczne. Te informacje udzielają z zmianie orientację użytkownikowi płytek bezpieczeństwa, co do gustu płytek, jakie może skorzystać i etapu ich stosowania. Stanowi ostatnie niesamowicie duże, gdyż przedwczesna wymiana płytek może zakłócić proces sztuk i przynieść niepotrzebne straty. Realizowany jest także inny sposób płytek tzw. płytki bezpieczeństwa dwukierunkowe. Płytki też są zaprojektowane tak, aby chronić zbiornik jednocześnie przed podciśnieniem jak i nadciśnieniem. Dzięki swojej złożonej konstrukcji płytki zapewniają stabilność pracy dania i wykonują gwarancja użytkowania, dzięki wmontowanemu czujnikowi, który jeszcze monitoruje pracę płytki bezpieczeństwa w obu kierunkach. Producenci dają też kombinację, polegającą na tym, że płytka bezpieczeństwa tworzona jest przed zaworem bezpieczeństwa. Tego gatunku rozwiązanie jest ogromne zalety ponieważ: - zapewnia całkowitą szczelność, - zabezpiecza zawór zabezpieczenia przed korozją i różnymi czynnikami chemicznymi, - daje szansa wykonania zaworu bezpieczeństwa z popularniejszych materiałów. - nie występuje konieczność natychmiastowego przestoju urządzenia po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa, - w razie potrzeby jest możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez konieczności jego demontażu. Gra tym krótki bezpieczeństwa mogą być używane wszędzie tam, gdzie konieczne jest zachowanie sterylnych warunków pracy urządzenia, ponieważ spełniają wszystkie zasady bezpieczeństwa.