Wentylacja krakow

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być dokonana razem z prawymi normami zawartymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a jeszcze uznać jej najczulsze punkty. W niniejszym projektu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Fakt ten stanowi dla biura wykorzystującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do projektu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W punktu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, wykorzystywane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty prac nie jest możliwe aby do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania produkowane są w organizmie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został umieszczony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a dodatkowo skuteczności odpylania. Leczenia te przynoszą spodziewany rezultat finansowy, a przede wszystkim dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, a dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi największy czynnik skutecznej, oraz tym jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za każdym razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.