Uziemienie elementu spawanego

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na efekt przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej daje się go w obrębie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

 

Uziemienie elektrostatyczne może być nową forma. Najprostsze i najmniej skomplikowane modele skupiają się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Bardziej rozwinięte i zwiększone technologicznie są wyposazone w zespół ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie zostało w właściwy sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są wykorzystywane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W wyniku napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania prawdopodobnie istnieć i mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub wybieranie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W rezultacie naturalnego i nagłego związku z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie rozpoznawalny w form iskry.
Brak kontroli nad rozładowaniem iskrowym może tworzyć zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne “electrostatic earthing” eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.