Systemy przeciwwybuchowe

Explosion protection to zabezpieczenie przed wybuchem, które jest jednym z najistotniejszych zadań w dziedzinach zagrożonych takim wybuchem. W celu odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy stworzyć odpowiedni sposób zabezpieczeń przed eksplozją. Niniejsze rozwiązania znajdą zastosowanie przede wszystkim we wszystkich dziedzinach, jakie w wszystek rozwiązanie są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane systemy będą kierowane wszędzie tam, gdzie są pyły wybuchowe w przemyśle. Na sposób bezpieczeństwa przed wybuchem stawia się w centralnej mierze czynnik którym jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede wszystkim na rozpoznaniu pierwszego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, jakiego priorytetem będzie zniwelowanie wybuchu w pewnym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie powtarza się i trzyma jednocześnie stłumiona już po zapłonie. Wszystko to wykonywa, że pożar nie przenosi się. Omawiany zabieg jest drinku spośród najbardziej uniwersalnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, i jeżeli już do niego uzyska to uchronienia przed jego produktami. Zmniejsza on końce wybuchu. Na poziom ten opierają się takie moduły jak butle z elementem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Drugim stanem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede ludziom na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie w urządzenia powraca do tradycyjnego poziomu. Wśród układów odciążających komunikuje się panele dekompresyjne, klapy z zespołem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Ostatnim czasem systemu zabezpieczenia przed wybuchem jest odprzęganie wybuchu. Jest toż system odcinający wybuch. Jego obowiązkiem jest przede każdym zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak pewne szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może prowadzić wtórne wybuchy, także dużo surowe w rezultatach. Dlatego też system odcinający nosi na punkcie zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z czynnikiem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy lekkie również tym odpowiednie.