Strefa zagrozenia wybuchem

ATEX – stanowi obecne reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić każdy towar, oddany do łączenia w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w normach skojarzonych z tą regułą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być problemem regulacji wewnętrznych, które działają w nowych krajach członkowskich.

Procedura
Regulacje też nie mogą i być sprzeczne z poradą, również nie mają prawa zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar “ATEXowy”, który stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę czy jest jednakowy z zwykłym udziałem “strony trzeciej”, jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów
Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w możliwościach krajach UE posiadały duże ograniczenia w prostym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń stosowanych do działalności w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wprowadziła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w których możemy dojść na atmosferę wybuchową.
Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w mieszkanie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuce i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w mieszkanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w środowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.