Strefa zagrozenia wybuchem jest to przestrzen

Ze względu na ostatnie, iż w terenach Unii Europejskiej obowiązywały różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w przypadku stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do aktywności w współczesnych dziedzinach. Celem tych modyfikacji jest ogromne zminimalizowanie ryzyka czy jego pełna eliminacja, które stosuje się ze stosowaniem materiałów w okolicach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi wykonywać dany produkt, który jest oddany do korzystania w okolicach zagrożonych wybuchem. Głównym celem systemu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi i układów obronnych w ostatnich zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich kursu na gruncie Unii Europejskiej. Ową dyrektywą są objęte każde urządzenia elektryczne i nieelektryczne oraz sposoby ochronne, które będą wykorzystywane na placach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, sterujących i regulujących, jakie będą przydatne poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie muszą stanowić one własnych funkcji, ale przyczyniać się będą do pewnego funkcjonowania narzędzi i układów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje także sposób wykazywania zgodności artykułu z wymaganiami ATEX. Wyroby robiące te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z dyrektywą, muszą też pełnić jej pewne wymagania. Zastosowanie wartości nie jest odpowiednia niezbędnością, a taż procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady dokonywanej przez jednostkę idącą na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa potrafią się pojawić chociaż w wypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeżeli należy o te elementy, to informacje zgodności może w tym wypadku wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak przestrzegane także wtedy producent będzie świadomy w takiej sytuacji za zawarcie na rynek swojego produktu. Jeśli należy o główne wymagania, wtedy są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dobra jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc rzeczy a leczenie na gruncie Unii Europejskiej w technologia obligatoryjny a posiadający kluczowy charakter.