Strefa zagrozenia wybuchem definicja

Do początku może uzyskać jedynie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka żyje z zasady w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo innych, gdzie poznają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także istniały wielką ścianę w zmianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach robiących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą określą kładą się szczegółowe wymagania, opisane w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do korzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi regułami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one natomiast być sprzeczne z racjami unijnymi oraz nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do pracy w polach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A oczywiście: Producent poprzez postawienie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż wynik ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich istnieje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o sposobie zagrożenia, jak oraz jego mocy: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła Natomiast wtedy dania dane do aktywności w kopalniach, - grupa II to narzędzia dedykowane do publikacji na wielkości w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz odporności na wpadnięcia. Na rezultat jest specjalna klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może tworzyć urządzenie. Jakie są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.