Stan techniczny radiowozu

Dokładne określenie poziomu i rodzaju obciążeń jest niezastąpione do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy propozycji zmian i zmiany.

W ruchu z powyższym, do konkretnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w niniejszym głównie metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych działać może zarówno elementów statycznych, jak i skutecznych. W zagadnieniach dynamicznych ważną kwestię odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes wykorzystywane są także w celu określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy powiązane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w charakterze określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania kształtu w charakterze zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń oraz ich dochodu na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Gra tym, obliczenia mes posiadają ponad dużo kluczowe stanowisko w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich solidności również pozostałych charakterystyk zatrzymują się środkiem do rozwiązań miłych i efektywnych.Najekonomiczniejsze jest dokonanie wstępnych analiz teraz na pierwszym etapie projektu. Pozwoli to uniknąć błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym elementem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, jak również w głównych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane również do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W minionych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo otwiera się od niedopuszczalności miejscowego uplastyczniania się materiału. W ruchu z obecnym, coraz chętnie można założyć ekstremalne pytania i chronić potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny wzrost w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Mienie z obliczeń mes jest coraz większe.