Stan techniczny obiektu

Dokładne określenie gustu i charakteru obciążeń jest konieczne do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy sugestii zmian i zmiany.

W ruchu z powyższym, do konkretnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w ostatnim głównie metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych działać może również elementów statycznych, jak i dynamicznych. W wydarzeniach dynamicznych ważną kwestię odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes polecane są też w projektu określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy powiązane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w punkcie określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania stanu w sensie zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń i ich zysku na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Gra tym, obliczenia mes są ponad dużo szybkie miejsce w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich wytrzymałości oraz indywidualnych charakterystyk zatrzymują się kluczem do rozwiązań bezpiecznych i efektywnych.Najskuteczniejsze jest zastosowanie wstępnych analiz obecnie na pierwszym etapie projektu. Pozwoli to ujść błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym czynnikiem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, jak natomiast w centralnych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane zarówno do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W zeszłych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo odstępuje się od niedopuszczalności miejscowego uplastyczniania się materiału. W stosunku spośród tym, coraz łatwiej można przewidzieć ekstremalne doświadczenia i chronić mogącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny rozwój w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Korzystanie z obliczeń mes jest coraz większe.