Sprzedaz w internecie bez kasy fiskalnej

Kasa fiskalna dla sprzedaży sezonowej zacznie obowiązywać wraz z nastaniem dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Finansów poza nielicznymi wyjątkami przedsiębiorcy prowadzący kampanię finansową i oferujący usługi na myśl konsumentów bez prowadzonej działalności gospodarczej również dla rolników ryczałtowych byli zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży i dawania paragonów za pośrednictwem kas fiskalnych dopiero w tamten czas, gdy przekroczony został ustawowy kredyt w wysokości dwudziestu tysięcy złotych.

 

Przepis ten zdaniem Ministerstwa Finansów był wielokrotnie omijany a przedsiębiorcy wykonujący działalność taką jak sposób samochodowy, stacja diagnostyczna pojazdów, lekarze, dentyści, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki a jeszcze prowadzący stołówki na polem placówek oświatowych zarządzanych przez te instytucji celowo zaniżali uzyskiwany obrót tak, by zmieścić się w ustawowo narzuconym limicie dwudziestu tysięcy złotych obrotu oraz co za tym chodzi, żeby być wyzwolonym z zachowania ewidencji prowadzonej role w styl elektroniczny. Prowadzenie takiej listy w system elektroniczny znacznie zwiększyłoby transparentność przedsiębiorstw, ułatwiłoby proces samego zarządzania a ponadto zadziałało korzystnie na sytuację konsumentów, którzy korzystali pomożenie w przypadku dochodzenia swoich wymagań wobec przedsiębiorcy. Wobec tego ustawodawca poprzez rozporządzenie z dnia czwartego listopada dwa tysiące czternastego roku nałożył na te podmioty obowiązek rejestracji prowadzonej kampanii na sytuację w/w konsumentów bez względu na wysokość obrotu. Dodatkowo przepisem wprowadzonym w artykule czwartym owego rozporządzenia punkty prowadzące pomoce w świadomości wymiany opon, badania i przeglądu technicznego pojazdów, doradztwa podatkowego oraz usług fryzjerskich i kosmetologicznych mają obowiązek natychmiastowej rejestracji swojej prac za pośrednictwem elektronicznych kas fiskalnych. Wszyscy inni przedsiębiorcy zostali zobowiązani do zainstalowania kasy fiskalnej i dawania paragonów w etapie nie dłuższym niż dwa miesiące od przekroczenia limitu ruchu w wysokości dwudziestu tysięcy złotych miesięcznie wyłączając spośród obecnego miesiąc, w jakim do przekroczenia doszło. Ustawa stawiająca na wszelkich obowiązek posiadania kasy fiskalnej revo posnet bez względu na limity wpada w obcowanie z dniem pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku.