Sensowy i mierniki wyziewow trujacych

Co dnia, zarówno w domu jak też w pracy okrążeni jesteśmy różnorakimi czynnikami zewnętrznymi, które mają wpływ na nasze życie i witalność. Prócz podstawowych uwarnkowań, takich jak: lokalizacja, temperatura, nawilgocenie środowiska i tym podobne, mamy do czynienia ponadto z różnorakimi gazami. Powietrze, którym oddychamy nie jest w idealnie czyste lecz zanieczyszczone, w różnym stopniu oczywiście. Przed zanieczyszczeniem w postaci pyłów mamy możliwość bronić się zakładając maski z filtrami, jakkolwiek są w powietrzu inne zanieczyszczenia, które niejednokrotnie niełatwo zdemaskować. Należą do nich zwłaszcza wyziewy trujące. Odkryć je można najczęściej tylko dzięki narzędziom takiego typu jak czujnik gazów toksycznych, który wykrywa z atmosfery cząstki chorobotwórcze i raportuje o ich obecności, dzięki czemu ostrzega nas o niebezpieczeństwie. Niestety niebezpieczeństwo to jest bardzo groźne, gdyż niektóre substancje jak na przykład tlenek węgla są bezwonne i nierzadko ich bytność w powietrzu skutkuje dotkliwym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Obok czadu stwarzają niebezpieczeństwo nam dodatkowo inne czynniki odnajdywalne przez sensor, na przykład sulfan, który w dużym stężeniu jest niezauważalny i doprowadza do momentalnego porażenia. Kolejnym gazem toksycznym jest dwutlenek węgla, identycznie niebezpieczny jak poprzedni oraz amoniak – gaz występujący naturalnie w atmosferze jednak w większym stężeniu niebezpieczny dla ludzi. Detektory pierwiastków trujących mają możliwość wykryć także ozon oraz dwutlenek siarki, który to gaz jest cięższy od atmosfery i ma tendencję do szybkiego zapełniania obszaru w pobliżu ziemi – z tego powodu właśnie w przypadku gdy jesteśmy narażeni na działanie tej substancji, sensory powinniśmy umieścić w odpowiednim miejscu by mógł wyczuć zagrożenie oraz nas o nim poinformować. Innymi niebzpiecznymi gazami, przed którymi może przestrzegać nas detektor jest żrąco działający chlor oraz silnie toksyczny cyjanowodór oraz z łatwością rozpuszczalny w wodzie, niebezpieczny chlorowodór. Jak widać, należy zamontować czujnik gazów toksycznych.