Scharakteryzuj srodki gasnicze oraz opisz grupy pozarow

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Bierze się ją zaledwie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para jest zły ciężar właściwy natomiast w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy potrafi istnieć przyjmowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie zachodzą w odpowiedź z wodą w specjalnych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końcu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej funkcjonalne i korzystne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana jedynie w tych pomieszczeniach, co do których ciągnie się pewność, że nie goszczą w nich pracowniki. Z koncentracji na pełne ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić zgubna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.