Ryzyko wybuchu wojny

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie gra we pełnych gałęziach przemysłu, w jakich dociera do umieszczania się w powietrzu łatwopalnych substancji zaś ich oparów, gazów oraz pyłów, które wiążąc się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w wypadku powstania iskry.

 

Przepisy te świadczą na 13 źródeł zapłonu, z czego drinku z nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa daje je na dwie zasadnicze grupy:
– grupa I – urządzenia stosowane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w jakich dojeżdża do montowania się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach łączenia się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia dają się na jakości M1 i M2. W kolejnych gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, jakich pracowanie jest zupełnie związane ze strefami zagrożenia wybuchem, te strefy, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, jakie potrafią specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia dane do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia zasady również zapewne stanowić zbliżone do praktyki w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki tworzone przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa minimalne wymagania bezpieczeństwa, jakie powinny stać spełnione, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Wyjątkiem w polskim terenu jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W wypadku innych producentów, honorowane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez grupy tych krajów.