Rozwoj przemyslu w 2 rp

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, energię i intensywność procesów w rzeczach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym znacznie powstaje ładunków, które muszą zostać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry a tymże tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego rodzaju problemów zajmują się firmy, które podają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który zaczynany jest na wzór w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości montują się niezliczone ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest konieczne już przed dołączeniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne rzeczy mają mieszkanie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na wynik wibracji lub zużycia mogą zostać odsunięte od siebie i robić zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki stosowane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie każdy krok w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, lub oraz o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, gdyż może doprowadzać do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, i w dziedzinie zagrożonej wybuchem może sprawić do zapłonu i eksplozji.