Rozwoj firmy strategia

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w porządku której z obrabianego przedmiotu usuwa się określoną ilość materiału. W ciągu frezowania leczone są jak najniższe wiórki materiałów. Obraca się znacznie mocno ruszające się maszyny, które pracują z pewnym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Cechuje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W porządku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wybierają się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy zwracają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wydobywa się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce otrzymuje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez potrafi być trochę pochylony. Możliwe jest także obrabianie (skrawanie) środka na bokach kiedy tylko frez posiada uzębienie istotne. W relacji od rodzaju produktu, który zajmuje być zależny obróbce zajmuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie otrzymują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest zdolne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.