Przemyslowe systemy odpylania

Zanieczyszczenie powietrza pyłami pochodzenia drzewnego, miału węglowego lub farb proszkowych stanowi szczególnie trudne w swoich końcach ze względu na zagrożenie wybuchem. Ogromna koncentracja minimalnych ziaren pyłu są podstawową przyczyną eksplozji. Źródłem zapłonu pyłu prawdopodobnie być m. in. otwarty ogień, a także niewielkie zaiskrzenie mechaniczne, iskra elektryczna, prądy elektrostatyczne, nagrzana do temperatury zapłonu elementy urządzeń.

 

Aby instalacje odpylania były możliwie najskuteczniejsze, należy stosować odciągi swoje w stron ramion samonośnych, ssaw i okapów, które będą umieszczone w pobliżu źródła emisji zanieczyszczeń. Cały okres należy zapewnić usuwanie wszelkich skupisk pyłu, aby wyeliminować budowanie się i powtórne osiadanie pyłu oraz codzienne opróżnianie zbiornika na pył. W sukcesu, gdy ogromna warstwa pyłu wiąże się na parkiecie hali, należy wykorzystywać odkurzacze przemysłowe, ponieważ wzrastająca warstwa wokół obrabiarek do drewna może przysporzyć się do poważnego zagrożenia wybuchem. Instalacja odpylania winna stanowić uziemiona także nie może robić ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to stworzeniem iskry. Kanały odciągowe muszą istnieć uszyte ze byliśmy o grubości ścianki 2 lub 3 mm w zależności od rodzaju pyłku a jego zalet erozyjnych, by nie zbliżyć do bardzo silnego ścierania i awarii kanałów.

W instalacjach odpylania zagrożonych wybuchem wykorzystywane są wentylatory i filtry z zastrzeżeniem zapobiegającym wybuchom. Wszelkie instalacje są wspólne z przepisami zamkniętymi w zasadzie zwanej atex installations. Głównym wyposażeniem filtra w klas przeciwwybuchowym są panele eksplozyjne. Zależnie od wymagań mogą stanowić do jednego lub częstego wykorzystania. Pod wpływem eksplozji pyłu w budowie, membrana ulegnie przerwaniu , uwalniając gazy wybuchowe do atmosfery, zapobiegając awarii filtra.

Instalacje odpylania zagrożone wybuchem potrafią być wyposażone w styl gaszenia iskier lub system gaszenia pożaru w ośrodku instalacji dwutlenkiem węgla.