Program ksiegowy cdn optima

Program CDN to program do zarządzania przedsiębiorstwem.
Skrót CDN pochodzi od angielskich słów “Compact Disc Novelty”.
Jest obecne efekt marki ERP (ang. enterprise resource planning).
Kupi on na efektywne projektowanie oraz zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Zapewnia on piękniejszą współpracę poprzez robienie oraz robienie danych.

 

Ułatwia zatem w wielkim stopniu optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa także lepsze nadzorowanie wchodzących w nim procesów.
Program cdn xl comarch jest dziś sprzedawany pod nazwą Comarch ERP XL również jest on określony dla przeciętnych oraz słabych przedsiębiorstw. Dziś stanowi on brany przez chwila tysięcy firm w pełnej Polsce.
Przekrój branżowy to przedsięwzięcia produkcyjne, handlowe i zwracające się działalnością usługową/serwisową.
Wybrane firmy zatrudniające program to między innymi PPG, VOX, Kupiec, Kreistel czy mediaexpert.
Oprogramowanie Comarch oferowane jest przez sieć ponad 900 partnerów oraz w interesie firmowym online.

Program kupi na zdobycie konkretnych korzyści, które mogą stanowić chronione. Największą poprawę funkcjonowania firmy zaobserwowano w działach:
– czas niezbędny na wykonania raportów (87%)
– czas ewidencji dokumentów (48%)
– ilość obsługiwanych zamówień (42%)
– etap realizacji zamówień (36%)
– wydajność pracy działu księgowego (25%)
– wartość zapasów magazynowych (24%)
– wartość przeterminowanych należności (23%)
– wydajność pracy (18%)
– zyski ze sprzedaży (15%)

Program idzie na kadrę i optymalizację procesów produkcyjnych poprzez:
– techniczne przygotowanie produkcji
– planowanie strategiczne
– harmonogramowanie operacyjne
– rejestracja produkcji
– rozliczenie zleceń

Program został również udostępniony w chmurze.
Łącząc wszystkie funkcjonalności dotychczasowego programu z łatwością z każdego pola na świecie oraz dużym bezpieczeństwem przechowywanych danych.
Kolejne zalety tej wersji sposobu to:
– start bez konieczności instalacji systemu
– brak potrzeby posiadania infrastruktury
– łatwa dostępność na wolnym komputerze z dojazdem do Internetu
– większa elastyczność przy dodawaniu dodatkowych modułów.
– proste rozliczenie, za pomocą jednej stałej opłaty abonamentowej.

Program cdn xl comarch pozwala na całe usprawnienie działania firmy.