Pozar transformatora

Wiedza z działu gaszenia pożaru jest głównym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jeden z najbardziej trudnych żywiołów, trudnych do opanowania, szybko rozprzestrzeniający się i zmieniający wszystko co spotka na swojej drodze. Każde miejsce, w jakim używają ludzie, powinno stanowić dosyć urządzone w narzędzia przeciwpożarowe, które będą tworzyły skuteczną stój w grze z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi przyrządami, które dostarczają do opanowywania ognia i zapewniania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszelki rodzaj ognia, gasi się bowiem przy uwagi tego samego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju bądź i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i wykona, że pożar również bardziej wykorzysta na sile. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo skuteczne ujawnia się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak stanowi pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej wykorzystania na otwartej przestrzeni, gdyż w takich warunkach, para nie spełni swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą wykaże się za to wyjątkowo surowe w wnętrzach zamkniętych, o niskich rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii liczącej na życiu hamującym dopływu tlenu oraz dużym zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów albo nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im ogromniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym szczególnie korzystna w kampanii z płomieniami zaprezentuje się para.