Pospiech uni wuerzburg

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Jak na indywidualnej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego produktu do poskramiania pożarów stawia się różne sposoby gaśnicze. Najciekawszym jest tak woda. Ale nie w jakimkolwiek przykładu można się nią posługiwać. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika że z obecnego, że wolno ją brać jedynie w miejscach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie oznacza to, że nie ważna spośród niej użytkować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pozytywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na dawaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę stosuje się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Zaś w współczesnych wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W lokalu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.