Pospiech sjp

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Kiedy na swojej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal wszystkie nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego materiału do poskramiania pożarów daje się inne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest niewątpliwie woda. Jednakże nie w każdym przykładzie można się nią służyć. W pożarach używa się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z obecnego, że ważna ją wiązać jedynie w wnętrzach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie oznacza to, iż nie ważna spośród niej otrzymywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pomocnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych mieszkań nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na dostarczaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych podejmujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę zaczyna się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Dodatkowo w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.