Pompy o najwiekszej wydajnosci

O tym, do czego służy pompa tłokowa nie trzeba chyba nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to urządzenia używane do przetłaczania produktów spokojnych i półpłynnych. Cechują się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najlepsze efekty nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych buduje się na zajęciu pompy tłokowej wyporowej. W wczesnym etapie pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku toczącego się w walcu a dalej stanowi on dozowany poprzez zawór wylotowy. Kolejnym ruchem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki zabieg, aby pompa była możliwość zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można zastąpić różne typy napędów wprowadzanych w pompach tłokowych, jak na przykład napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu możliwych jest mnóstwo nowych zastosowań tych pomp, w przeciwnych branżach przemysłu.

Jak teraz wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Mając z pomp tłokowych, ważna z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak również gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto przyznają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, a nawet pulpy owocowej. To cieszy, iż stanowi toż standard pomp najczęściej stosowanych w technice.

Wśród dużych zalet, które mają tegoż modelu pompy należy z pewnością wymienić efektywniejsze wykorzystanie energii poprzez ogromną szansa zmian obciążeń. Do tego atutem takiego wyjścia będzie stała wydajność oraz fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, jaka pewnie żyć tłoczona przy użyciu tej pompy nie jest bez znaczenia.

Przecież nie istnieje ostatnie rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest relatywnie niewielka wydajność związana z dużymi kosztami eksploatacyjnymi. Wbrew to wielu przedsiębiorców przyjmuje się na ostatni ostatnim pomp ze powodu na fakt, iż ich wartości przeważają nad wadami.