Pomoc psychiatryczna w depresji

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała depresję za czwarty, najpoważniejszy problem zdrowotny XXI wieku. Przez wiele lat ją spychano na manowce medycyny, lekceważono, nie zajmowano się chorymi i pozostawiono ich samym sobie. Do dziś depresja pozostaje tajemniczą i nie do końca rozpoznaną chorobą.

szkolenia pracownikówBERNDSON Szkolenia Biznesowe klasy PREMIUM

Zły nastrój, smutek, przygnębienie, niskie poczucie własnej wartości, nieustanne poczucie winy, czasem myśli samobójcze, wieczny pesymizm i brak umiejętności znalezienia radości i przyjemności, zaburzenia snu to tylko niektóre z jej objawów. Choć utrudnia ona chorym funkcjonowanie w bardzo znacznym stopniu, ponieważ nie są oni w stanie poradzić sobie z codziennymi problemami, jest uleczalna, gdy chory otrzyma szybką i właściwą pomoc lekarską (psychiatryczną), pomoc psychologiczną i wsparcie z najbliższego otoczenia i środowiska. Bezpłatna pomoc psychiatryczna ma wiele form (telefon zaufania, kontakt on-line, hospitalizacja, pobyt na oddziale dziennym) i jest oferowana przez liczne ośrodki:
– centra interwencji kryzysowej – działają całodobowo, organizują wsparcie i spotkania grupowe oraz indywidualne;
– ośrodki pomocy społecznej – oprócz pomocy materialnej oferują pomoc psychologiczną i psychiatryczną w Dziale Pomocy Specjalistycznej OPS;
– ośrodki pomocy rodzinie – działają do późnych godzin popołudniowych, organizują zajęcia grupowe i indywidualne;
– punkty informacyjno-konsultacyjne;
– poradnie psychologiczno – pedagogiczne – każda szkoła jest przypisana do konkretnej poradni, gdzie o pomoc mogą ubiegać się dzieci i dorośli;
– poradnie zdrowia psychicznego.

Do niedawna jeszcze pomoc psychiatry i psychologa była uważana za coś wstydliwego, z tego też powodu wiele osób wolało pozostać sam na sam ze swoją chorobą. Dziś, na szczęście, ta bariera coraz częściej zostaje przełamana, coraz więcej osób nie boi się prosić o pomoc. To zasługa licznych akcji podnoszących świadomość zdrowych i chorych, zwracających uwagę na skalę problemu i przełamujących konwenanse, że psychiatra to “ten od wariatów”.