Optyczny system parkowania

Mikroskopy laboratoryjne (zwane te mianem mikroskopów optycznych), to narzędzie mikroskopowe, które do działania powiększonego obrazu obserwowanego przedmiotu stosuje światło przechodzące przez organizm optyczny. Mikroskopy okazują się zwykle z zespołu soczewek optycznych, od kilku do nawet kilkunastu.

Gdzie wykorzystywane są mikroskopy? Nowoczesne mikroskopy laboratoryjne stosowane stosowane są w moc dziedzinach nauki do badań bardzo małych obiektów. Profesjonalne mikroskopy polecane są w poszukiwaniach biologicznych, biochemicznych, cytologicznych, hematologicznych, urologicznych, dermatologicznych oraz w laboratoriach klinicznych w rozmaitych instytucjach medycznych. W biologii mikroskopy laboratoryjne znajdują zastosowanie m.in. w badaniach drobnoustrojów i sprawdzaniu morfologii komórek oraz tkanek. Dyscyplinami naukowymi płacącymi za wymienione pytania są mikrobiologia, histologia tudzież cytologia. A w nauce chemii i fizyki mikroskopy traktowane są żeby w krystalografii czy metalografii. Geolodzy używają ich do analizy budowy skał.

Powiększanie obrazu Tradycyjne mikroskopy laboratoryjne wykorzystujące światło naturalne czy sztuczne w ciągu optycznym (niekiedy wymienia się je wówczas mikroskopami świetlnymi), bywają również stosowane w szkolnictwie jako narzędzie edukacyjne wspomagające podczas działań z nauk ścisłych. Badany obiekt uważany jest wręcz przez okular lub na ekranie monitora dzięki wykorzystaniu przystawki projekcyjnej. Maksymalna fizyczna granica powiększenia filmu w mikroskopach optycznych jest dana przez rozdzielczość kątową obiektywu, która stanowi zespolona z długością fali światło, z zmian za wyrazistość obrazu odpowiada precyzja wykonania soczewek. Pierwsze mikroskopy laboratoryjne umożliwiały dziesięciokrotne powiększenia, choć we nowych mikroskopach optycznych można dostać powiększenia ponad tysiąckrotne.