Odpylanie definicja

System odpylania znajduje użycie w branżach przemysłu, polecających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej dodatkowo w tokach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Podejmujące się cząstki o bardzo małych rozmiarach są niebezpieczeństwo dla instytucji i dla zdrowia człowieka (część spośród nich planuje działanie toksyczne), stąd te skuteczne systemy odpylania stanowią ważny punkt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium i podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także łagodzić ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim trafia do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - dany w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w system oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle istotną sytuacją w układach odpylających stanowi ich szczelność - każda przerwa w efekcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności planu i zagrożenia. Innym elementem istotnym w budowie jest trwałość materiałów, z których dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe powodują ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.