Odpylacze przemyslowe poprawiaja bezpieczenstwo i efektywnosc pracy

Obecność instalacji odpylania w wielu obszarach przemysłowych, jest wymogiem określonym normami oraz zasadami BHP. Zastosowanie odpylaczy przemysłowych w pomieszczeniach, gdzie podczas procesów produkcyjnych powstaje szkodliwy pył, gazy, dym, opary, spaliny i inne zanieczyszczenia, przynosi szereg korzyści. Wpływa przede wszystkim na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, co w rezultacie ma ogromny wpływ na efektywność ich pracy.

Destrukcyjne, często toksyczne dla człowieka zapylenie, może zwiększyć ryzyko powstawania dolegliwości zdrowotnych i chorób zawodowych, co pośrednio wpływa na wydajność pracowników. Zanieczyszczenia występujące w otoczeniu negatywnie wpływają również na procesy produkcyjne i jakość wytwarzanych produktów, drobny pył znacznie zmniejsza żywotność urządzeń i maszyn, może być też przyczyną samozapłonu.

Dust extractors to odpylacze przemysłowe, które skutecznie usuwają zanieczyszczenia z otoczenia i chronią pracowników przed oddziaływaniem szkodliwych czynników powstałych podczas produkcji, gwarantując tym samym właściwe warunki pracy.

Poprzez przechwytywanie zanieczyszczeń, najlepiej w niewielkiej odległości od miejsca pracy, odpylacze przemysłowe skutecznie oczyszczają powietrze. Przechwycony razem z zassanym powietrzem pył zostaje następnie przefiltrowany i bezpiecznie odseparowany od otoczenia. Skuteczność odpylaczy produkcyjnych polega przede wszystkim na ich szczelności oraz trwałości i jakości materiałów, z jakich zostały wykonane. Zapewnia to ich długą i bezawaryjną pracę, dobrą wydajność oraz znaczne zmniejszenie niechcianego zapylenia na stanowiskach roboczych. W rezultacie podnosi komfort pracy i jej bezpieczeństwo.

Odpylacze przemysłowe należy dostosować do wymogów i warunków miejsca pracy, dlatego poszczególne modele są dobierane według indywidualnych potrzeb tak, żeby zapewnić jak najbardziej optymalne, skuteczne i jednocześnie ekonomiczne rozwiązanie, zgodne z profilem działalności firmy oraz gałęzią przemysłu.