Odpylacz do piaskarki

Odpylacz wykonany zgodnie z dyrektywą atex (atex dust collector) gra w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla małych oraz rozległych instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest podawane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest powtarzane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są otwarte w sezonie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy trwa w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przylega do rozprężenia, co wpływa, że duże frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników otrzymuje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który ułatwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega obracaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi odpowiednie dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w okresie jego roli (on-line) jak również po jego wyłączeniu (off-line).