Ochrona przed wybuchem

Pracodawca, który wchodzi stanowiska pracy, w jakich warunki sprzyjają rozpoczynaniu się niebezpiecznych atmosfer wybuchowych, nie tylko zobowiązany jest dokonać oceny zagrożenia i zrobić dokument bezpieczeństwa wybuchu, ale i przestrzegać dodanych mu przez ustawę obowiązków. W tekście zawarta jest na dowód wiadomość o określonym terminie, w jakim będzie dokładnie dokonywać przeglądu stosowanych środków ochronnych. Bo dokument bezpieczeństwa wybuchu (explosion safety document) traktuje nie tylko służyć ocenie zagrożenia i pokazaniu kroków, które należy podjąć, lecz stanowi jeszcze miejscem, gdzie wyraża się konkretnie dawane w sytuacji zagrożenia środki. Te sposoby pogrupowane są na trzy kategorie. Pierwsza obejmuje środki stosowane, by zapobiegać powstawaniu atmosfery wybuchowej. Drugą grupę stanowią środki będące na końcu zapobieżenie zapłonowi, gdyby taka atmosfera się już wytworzy. I trzecia kategoria obejmuje środki stosowane gdy dotrze do zapłonu także stanowiące na końca ograniczyć szkodliwy efekt i tym jedynym chronić zdrowie oraz bezpieczeństwo osób biorących w okolicy. Wszystek z obecnych materiałów wymaga być poddawany ciągłemu przeglądowi i kontroli.
Innym ważnym obowiązkiem, jaki cierpi na sobie pracodawca jest szkolenie pracowników. Szkolenie dotyczące ochrony przez wybuchem wpisane jest tu w zwykły pakiet z obszaru czystości i bezpieczeństwa książce.
Także na efekt jeszcze jeden czynniki, którego nie zlokalizujemy w tekstach, ale bez którego żadne stanowisko książki nie będzie bezpieczne- rzetelność i etyka pracodawcy, który nie bierze w książce półśrodków, ale poprzez sprawny, dobrej kondycje sprzęt, jest pracownikom bezpieczne warunki.