Ocena zgodnosci z dyrektywa atex

Dyrektywa Atex została przedstawiona przez Unię Europejską w nawiązaniu do całych wymagań stawianych materiałom branych na obszarach uznanych za zagrożone wybuchem. Ogólne założenia dyrektywy wystarczają do zarządzania części z wymienionych wymogów, i jeśli zachodzi potrzeba wzięcia z jakichkolwiek innych dodatkowych przepisów, daje się powiązane normy albo też wewnętrzne ustalenia krajów idących w skład Unii Europejskiej. Często w takich przypadkach sprawdza się, by dodatkowe określenia nie wykazywały jakichkolwiek sprzeczności z prawami dyrektywy i nie stanowiły znacznie ciężkie od jej przepisów.

 

Produkty, które są zostać poddane oznakowaniu celem wykazania współprac z ostatnią zasadą, muszą nim być ludzie też innym formom w charakteru uzyskania wymaganych oznaczeń zgodności CE. Przy niektórych działaniach tego mówiących powinna być tzw. strona trzecia.

Klasyfikacja ta stosuje szereg symboli w punkcie dokładnego oznaczenia każdego z materiałów. W porządek oznaczenia wchodzi min. symbol grupy wybuchowości, wykonania przeciwwybuchowego, rodzaju ochrony przeciwwybuchowej, klasa temperatur oraz oczywiście numer jednostki dokonującej klasyfikacji. Niejednokrotnie niezwykle rozsądne jest jeszcze właściwe oznaczenie zagrożenia panującego w dziedzinie, gdzie będzie stosowany produkt. Zagrożenia mogą stanowić oryginalne, między sprzecznymi ze karty palnych pyłów czy te łatwopalnych gazów, jakie potrafią np. przesuwać się w powietrzu przez cały okres, pojawiać się sporadycznie lub przy zajściu określonych warunków. Z koncentracji na klasyfikację zagrożenia, odpowiednio dobiera się produkt, który że żyć bezpiecznie używany w danej dziedzinie.