Obrot zwolniony z kasy fiskalnej

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w role gospodarczej obejmuje coraz wyższą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów zdjęcia z obecnego celu.

Utrata uprawnienia do takiego rozwiązania, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek wykorzystywania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. Więc kto tak naprawdę nie pragnie być kasy fiskalnej? Między innymi działają one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do określonych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie musi ich zauważać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi zawierać kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z działu usług nadawczych, usług internetowych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w budów naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w rozmiarze noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi fizyczne oraz ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi związane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi oferowane przez organizacje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą także mieć ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do tego zdjęcia przysługuje ze powodu na formę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z prace wymienionych liczył w minionym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może posiadać ze zdjęcia z kas dla całości sprzedaży.