Na czym polega tlumaczenie konsekutywne

Wybierając kierunek kształcenia zastanawiamy się jakie mamy mocne strony i w czym czujemy się dobrze, żeby móc czerpać satysfakcję z przyszłej pracy. Okazuje się, że wiele zawodów wymaga o wiele szerszego zakresu umiejętności, niż wydaje nam się na początku. Nie powinno nas to jednak przytłaczać, wręcz przeciwnie, możemy stać się biegli w jakiejś gałęzi i mieć z tego radość. Jednym z takich zawodów jest “tłumacz”.

Każdy wie, to chyba podstawa, że tłumaczenie dzieli się na ustne i pisemne. Ale czy znamy dalszy podział? Do najczęściej kojarzonych rodzajów tłumaczenia ustnego należy “liaison” (“zdanie po zdaniu”), które często mylone jest z konsekutywnym, oraz symultaniczne. Podczas ważnych spotkań, których uczestnicy nie posługują się więcej niż dwoma językami obcymi lub tylko mówca posługuje się innym językiem niż słuchacze, wykorzystywane są tłumaczenia konsekutywne. Polega ono na tym, że tłumacz stoi obok mówcy i przekłada tekst we wcześniej ustalonych częściach- może to być tłumaczenie po skończeniu całego przemówienia lub po jakiejś jego części. W trakcie wypowiedzi prelegenta tłumacz robi notatki- nie zapisuje całych zdań, bo nie je ma tłumaczyć, skupia się na zapisaniu sensu przekazywanej informacji i jej charakteru, przez wychwycenie słów kluczowych i tonu wypowiedzi oraz odpowiednie tego zanotowanie. Dlatego tekst w języku docelowym jest niejako biegłą interpretacją tłumacza, który wygłasza go tak, jakby mówił własne krótsze przemówienie. Takie tłumaczenie może trwać nawet do pięciu minut. Praktykowane jest ono raczej podczas oficjalnych spotkań, również jeśli chodzi o język migowy. W dużej mierze sposób tłumaczenia ustnego zależy od sytuacji i tłumacza. Dzięki swojemu doświadczeniu tłumacz konsekutywny może dojść do wniosku, że treść wypowiedzi jest na tyle istotna i warta dokładnego przetłumaczenia, więc należy tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi. Pamiętajmy jednak, że może się to już wtedy zamienić w tłumaczenie “zdanie po zdaniu” i ze względu na ograniczenia czasowe sam mówca może nie wyrazić na to zgody. Głównymi instytucjami zapewniającymi pracę pełnoetatową tłumaczom ustnym są między innymi: Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Unia Europejska.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl