Mikroskop 24

Mikroskopy umożliwiają spojrzenie wewnątrz mikroświata, są one urządzeniami opracowanymi w charakteru obserwacji bardzo małych obiektów, których subtelne elementy są na ogół niewidoczne dla nieuzbrojonego ludzkiego oka. Mikroskop pokazuje się z dwu ogniskujących zespołów soczewek, które są dane na końcach rury nazywanej tubusem. Zespół soczewek odniesiony do tematu nazywa się mianem obiektywu. Z kolei drugi zestaw soczewek nosi nazwę okularu i akceptuje on pracowanie obserwacji. Wewnątrz tubusa za sprawą obiektywu zostaje wytworzony w obraz rzeczywisty, powiększony i odwrócony, który stanowi dostrzegany przez obserwatora dzięki okularowi. Ze powodu na współistnienie obydwu zespołów soczewek, obraz postrzegany jest udany, powiększony i prosty. Mikroskopy metalograficzne stanowią typ mikroskopów ludzi do poszukiwań na próbkach nieprzezroczystych. Wśród mikroskopów metalograficznych zaleca się mikroskopy świetlne oraz mikroskopy elektronowe.

Co możemy oglądać za pomocą mikroskopu metalograficznego?
Same badania mikroskopowe za pomocą mikroskopów metalograficznych polegają na przyjęciu próbki z specjalnego wyrobu, a następnie wyszlifowaniu i wypolerowaniu danej dziedziny, czyli wykonaniu tzw. zgładu metalograficznego, który po ewentualnym wytrawieniu zostanie poddany obserwacji mikroskopowej. Ujawnienie struktury konkretnego metalu, a oraz jego stopów i wad niewidocznych gołym okiem jest główny cel badań metalograficznych na mikroskopie świetlnym. Umożliwiają one identyfikację zróżnicowania komponentów strukturalnych i ustalenie ich morfologii, ilości, wymiarów i rozmieszczenia. Mikroskopy metalograficzne pozwolą na wykonywanie obserwacji zgładów metalowych i przełomów. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu soczewek, mikroskop metalograficzny pozwala wykryć mikropęknięcia, umożliwia obliczenie udziału fazowego oraz obserwacje wtrąceń a dodatkowych cech materiałowych.