Membrany przeciwwybuchowe

Zakłady przemysłowe i przemysłowe mogą być okresem bardzo delikatnym miejscem. Może dojść w nich do pożaru, wycieku szkodliwych substancji lub wybuchów.
Wybuchy są szczególnie niebezpieczne, ponieważ zachodzi w ich trakcie nagłe wyzwolenie znacznych zawartości energii. Pożar potrafi dość długo się otwierać i pozostać w chwilę opanowanym, wyciek można neutralizować tamami i sorbentami, natomiast wybuch w trakcie zajścia automatycznie potrafi zabrać istnienie i zdrowie ludzkie. Istnieje więc powodem, dla którego wybuchom należy unikać z wyprzedzeniem.

 

Aby wybuchł mógł zajść muszą stać przeprowadzone dwa podstawowe warunki:
1) musi wystąpić mieszanina wybuchowa (w sklepach produkcyjnych głównie gazowa),
2) musi być inicjator wybuchu (iskra, płomień, wyładowanie elektryczne, lub gorące źródło światła).

Aby nie przybyło do powstania mieszaniny wybuchowej, powinniśmy zamontować czujniki wykrywające niebezpieczne gazy. Jeżeli jednak, okazało by się, że czujniki zawiodły i mieszanina wybuchowa już powstała, należało by zadbać o uniemożliwienie zajścia wybuchu. Ponieważ biznesy są najczęściej oświetlone dwadzieścia cztery godziny na dobę, źródło oświetlenia jest najzwyklejszym inicjatorem wybuchu.
Oprawa ab 50 stworzona przez firmę WOLF jest fajnym rozwiązaniem w takich wypadkach. Jest więc model oprawy zawieszonej, która sprawi istnieje w technologii przeciwwybuchowej. Oprawa ab 50 jest dedykowana dla żarowych oraz wysokoprężnych wyładowczych źródeł światła. Oprawa jest przygotowana zgodnie z zastrzeżeniami dyrektywy ATEX (94/9/WE).
Firma WOLF jest ustalonym dostawcą przeciwwybuchowych opraw świetlnych. Zaufanie zdobyła wśród najliczniejszych firm, dzięki grup i niezawodności. Spokojnie można zauważyć, że stosując wyroby firmy WOLF takie jak oprawa ab 50, zarabiamy na bezpieczeństwie, prestiżu i spokoju ducha własnym i pracowników.