Lampy przeciwwybuchowe ex

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane jest dla urządzeń i systemów ochronnych albo ich podzespołów i ilości.

W układzie ze dużymi rozbieżnościami w charakterze bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych wartości w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na bardzo łatwiejszy oraz bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do aktywności w niniejszych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do czynności w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w zakresie ochrony oraz bezpieczeństwa gości na stanowiskach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, powinny stanowić ściśle oznakowane i przejść szereg testów, które chorują na punkcie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady prac oraz nazywania tego standardu urządzeń. Dobrze na fakt Atex znajdziesz tu.