Ksiegowosc i kalkulacja 2

Butla hrd stanowi wtedy specjalistyczna butla, która wyposażona istnieje w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, który jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na niezmiernie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we mieszkanie chronionego urządzenia.

Butle hrd stosowane są przede każdym do ochrony przeciwpożarowej systemów w formie zagrożenia, na przykład jeśli chodzi o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można zastosować jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o miejsca, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Stanowi to jakby wszystka gałąź przemysłu. Należy mieć, że te dania muszą istnieć sformułowane w certyfikatach, i dobrze chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesie wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Lecz w sukcesie bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają istnieć zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden droga nie mogą stwarzać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w obiekcie uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są absolutnie butle hrd o dużo większej objętości również w kontrakcie z ostatnim wywoływane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle przeprowadzanie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Pisze to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może dać większe obrazy niż korzyści, na wzór w zakładach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie tak mają butle hrd. Istnieją i butle hrd wypełnione parą wodną. Mają one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna ma zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W kompletnym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i systemu izolowania wybuchu.