Kasa fiskalna w warsztacie samochodowym

Czy możliwa jest sprzedaż kasy fiskalnej? Możliwa, jednak dopiero gdy będzie wyrejestrowana i zwykle za pośrednictwem firmy serwisowej danego producenta, ponieważ chociaż oni są zainteresowani zakupem używanych kas. Kasy fiskalne popularne i używane możemy znaleźć w autoryzowanych tematach danego producenta. Kasę fiskalną możemy także bez problemu dać do złomowania. Ale jeśli mechanizmy z kasy są w bardzo dobrym stanie, to można ją sprzedać własnej firmie.

W przepisach o kasach widzących nie ma konkretnie zawartych jednoznacznych regulacji, które dotyczyłby postępowania podatnika z posiadanymi kasami fiskalnymi w przypadku zakończenia prowadzonej przez niego prace gospodarczej. Żaden z prawych przepisów nie zabrania podatnikowi sprzedaży używanej kasy fiskalnej, która istnieje jego własnością. Takie też stanowisko znane jest w gier indywidualnej, jakie zostało zapisane 23 sierpnia 2012 roku o numerze ITPP1/443-662/12/KM, w jakiej Dyrektor Izby Finansowej w Bydgoszczy stwierdził chociażby, że po wycofaniu kas fiskalnych z użytku i sprawieniu wszystkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami fiskalnymi tkwi w spraw podatnika. Nie osiąga to żadnych przeszkód, żeby w omawianej sytuacji kasa fiskalna mogła być rzeczywiście zniszczona, lub te odsprzedana innej jednostce. Przecież w realizacji wykazuje się, że nikt poza producentem nie jest zajęty kupnem używanej kasy fiskalnej. Stanowi ostatnie uczynione faktem, że kasa widząca jest przyrządem o określonym przeznaczeniu, natomiast jej budowa, funkcjonowanie, a oraz możliwość wykorzystywania przez podatnika zapisane są bardzo wyraźnie w przepisach, które działają kas. Na skuteczności tych przepisów sprzedażą kas fiskalnych mogą interesować się jedynie uprawnieni producenci krajowi oraz podmioty, które działają wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas fiskalnych, jacy posiadają potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że świadczone przez nich lady pełnią funkcje zapisane w art. 111 ust. 6a oraz kryteria, a i warunki, którym pragną płacić. Dlatego jeśli podatnik chce odsprzedać kasę fiskalną innej firmie, to niezbędne byłoby ocenić tę decyzję z odpowiednim serwisem kas fiskalnych, który oceni, czy kwota ta robi wymogi napisane w ustawie o VAT oraz czy bogata w niej zainstalować nowy moduł fiskalny.