Kasa fiskalna w komputerze

Na wstęp warto wspomnieć co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki budowane w czasie gwarancji i po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a także usługa w podobnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W sezonie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy zaś ich synchronizacja z tekstami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpracę z nadrukami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w zakresie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i modułu fiskalnego co do współpracy z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zaleceniami przechowuje w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być wykonany również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną energia lub z nieznanej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kwocie fiskalnej, ale nie wyrejestrował kasy. 2. W ciągu przeglądu technicznego zaliczane są przede każdym te składniki konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów a jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak a w porządku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wpływają na działanie kasy, ani te nie sprawdza, czy nowe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, przecież będą wtedy pracy wykonywane poza przeglądem technicznym.