Kasa fiskalna jakie raporty fiskalne nalezy sporzadzic

Konieczność posiadania kasy fiskalnej może w znacznym stopniu ułatwiać życie wielu przedsiębiorcom, jednak pierwsze miesiące pracy z takim urządzeniem mogą być dość trudnym doświadczeniem. Najpierw trzeba dokonać wyboru odpowiedniej kasy, nauczyć się zasad jej obsługi oraz dokonać wszelkich formalności. Zgłoszenie kasy fiskalnej w Urzędzie Skarbowym jest koniecznością.

Następnie trzeba przyzwyczaić się do pracy na takim urządzeniu oraz do automatycznego wykonywania tych czynności, które pozwalają na kontrolowanie sprzedaży i na rozliczanie się z dochodów w odpowiedni sposób. Trzeba też pamiętać o raportach fiskalnych, które obowiązkowo należy sporządzać.
Wiele dyskusji wywołuje roczny raport z kasy fiskalnej. Choć zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest on wymagany, wielu sprzedawców sporządza go-albo na wszelki wypadek, albo na swój własny użytek. Pamiętajmy jednak, że jest to raport, którego Urząd Skarbowy nie wymaga od nas. Zupełnie inaczej wygląda już sytuacja w przypadku tak ważnych raportów fiskalnych, jak raporty miesięczne i dobowe.
Raport dobowy, zwany też raportem zerującym, jest czynnością, którą należy wykonać na koniec każdego dnia. Brak takiego raportu oznacza poważne kłopoty, zatem jego sporządzanie powinno się dla każdego sprzedawcy stać nawykiem. Zgodnie z przepisami raport taki powinien powstać po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, do godziny 24. Jeśli nie ma takiego raportu, nie można rozpoczynać sprzedaży w dniu następnym. Skąd bierze się druga nazwa tego raportu? O raporcie zerującym mówi się dlatego, że po jego sporządzeniu rozpoczyna się sprzedaż na nowo, od zera.
Specjalny raport należy też wykonać na koniec każdego miesiąca. Nie jest to raport zerujący lecz raport, który ma być podsumowaniem wszystkich raportów dobowych z danego miesiąca. I ten raport jest obowiązkowy, a jego brak może stać się dla sprzedawcy przyczyną poważnych problemów w razie kontroli.
Te dwa raporty każdy przedsiębiorca z czasem będzie wykonywać automatycznie. O tym, że jest to zadanie proste, najlepiej świadczy fakt, iż wielu sprzedawców sporządza też raporty roczne – nieobowiązkowe, za to pozwalające na szybkie podsumowanie swej działalności w danym roku.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl