Kasa fiskalna farex bursztyn

Ostatnie kolei w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród drugich grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest wycofana z obowiązku wydawania paragonów, to instytucje świadczące swoje usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania pracy z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną energię prowadzą do osób fizycznych (B2C). I firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmian jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praca w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

http://www.polkas.pl/Pl/artykul/cena-kasy-fiskalnej-czy_tansza_oznacza_lepsza/

Ulga i cele związane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie czerpać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do bliskiego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie polecana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne i skuteczne - określone w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy dokonać przed rozpoczęciem używania kasy, związane są jeszcze z pomocą, jaką można pozyskać za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, ale nie wysoce niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jeszcze wspominać o jej doskonałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego momentu może dać konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to wyjątkowo konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły wręczone. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.