Instytut psychiatrii i neurologii oddzialy

Crm dla małych firmERP nie dla małej firmy? Obalamy mity!

Jedną z drogich placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest ustalający się właśnie w Stolicy, założony w 1951 roku z myśli grup psychiatrów i neurobiologów, w tym cudownego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w charakterze badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne pytania w rozmiarze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w granicy kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w obszarze tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), szkolenia i studium doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki i Leczenia Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują skuteczne i daleko wartościowe opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalisty do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i kierowane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z ogromnymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i jeden budynek wymaga kapitalnego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka kwotę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych oraz umożliwienia komfortowych warunków leczonym to dopiero część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik pozostaje kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Żyć prawdopodobnie, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł prowadzić swoją misję działania z frontu do kraju.