Hodowla zwierzat malopolskie

Sam czas mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz jest definicję konglomeratu tkanek, z których kluczową jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za jeden z cennych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu jest już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie doświadczenie na utrzymanie mięsa nastąpiło to w czasie zlodowaceń, kiedy niestety było kupić pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się drinkiem z zwykłych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem uwagi na aspekty humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro jest ostatnie propozycja propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu nazywa się świadome i pozytywne wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w niniejszym jeszcze ryb i owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, ale i jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest wówczas sposób życia związany z podstawowymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej ma się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury czystej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z ostatnich samych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi etap będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.