Gaszenie pozaru instalacji elektrycznej

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest więc najznakomitszy także niezwykle modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią zamierzają. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co mówi z wodą. Z serii proszki gaśnicze mają najszersze użycie. W zależności od posiadanego składu mogą stanowić brane do gaszenia prawie całych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najpopularniejszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia nasze zajęcie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne pracowanie jak woda ma para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie żyć karana w wypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą polega na ostatnim, że wodę można brać w którymkolwiek miejscu, a parę tylko w cichych miejscach o kubaturze nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych mieszkaniach działanie pary przejawia się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów wskazana istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do dalekich substancji, ale i podstawy ich przerabiania i rzucania w teren pożaru.