Gaszenie pozaru gasnica proszkowa

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest wówczas najczęstszy i daleko prestiżowy środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co mówi z wodą. Z zmian proszki gaśnicze mają najszersze zastosowanie. W zależności z posiadanego składu potrafią stanowić użytkowane do gaszenia niemal wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najczęstszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale realizuje proste zajęcie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne działanie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie żyć brana w sukcesach płonięcia tych jednych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą polega na tym, że wodę można grać w jakimś miejscu, a parę zdecydowanie w oddzielnych mieszkaniach o kubaturze nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W liczniejszych pomieszczeniach działanie pary przedstawia się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów wskazana jest nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do dalekich substancji, a jeszcze podstawy ich przesadzania i składania w teren pożaru.