Ewidencja obrotu kasowego

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w innej walucie jest dodatkowa?

W kontraktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a też do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, jakie powinny znajdować się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie muszą robić kasy rejestrujące zapisane są oraz w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w istotę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w magazynie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w własnej walucie w myśli fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z daniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być zamknięty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi stać uczynione z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, które są stosowane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż produktów na myśl konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w wartość, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, która stała zdefiniowania w pytaniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte produkty tworzy żyć przyswajana w euro, w momencie kiedy wartość sprawie będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.