Endometr a mikroskop

Kolposkop został odnaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Stanowi to dodatek do poszukiwania ginekologicznego, który wygląda i trwa się też do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na prawdziwe przeprowadzenie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Jest on najbardziej skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy oraz samą szyjkę macicy. Narzędzie to kupi w procesie krótkiego okresu, bo zaledwie paru minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ stanowi zagrożony chorobą, czyli nie, czy przebywają na nim wszelkie zmiany nowotworowe, czy nie pewno ich śladów. Choroba nowotworowa jest obecnie najbardziej skomplikowanym ze wszystkich schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w nowych czasach, stanowi ona nadal łatwo nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Stąd też oprócz standardowych badań ginekologicznych, jakie nie są w mieszkanie wykryć wczesnego stadium zmian nowotworowych, podaje się szereg nowych badań, takich gdy na dowód cytologię. A stanowi więc odkrycie, które tylko w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która wystawiana jest przy zachowaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o znacznie bardziej pozytywna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent szans na wykrycie nowotworu w wczesnym jego stadium. Dlaczego stanowi zatem takie ważne? Bo tylko w wczesnej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych stanowi on w stu procentach uleczalny, natomiast czym wysoce zaawansowane stadium, tym krótsza szansa pacjentki na poznanie. Uczeni w branży medycyny, oraz specjalisty zajmujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rodnych kobiet przekonują, że o jest wymieszać obie metody badań, czyli wykonać badanie cytologiczne i badanie przy wykorzystaniu kolposkopu. Dobrze to łatwo stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i praktycznie pewność jego wyleczenia. Dlatego tak o przeprowadzać badania choć raz na kwartał.