Elementy systemu bezpieczenstwa narodowego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla stosującego ją doceniaj pracującego przy niej człowieka. Spośród tegoż powodu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z obcym kapitałem do zabezpieczenia maszyn i formie technologicznych, producenci maszyn i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę ideę jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w myśli minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny roli w obszarze użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być urządzona w co kilka samo urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa bądź mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, że nie będzie stanowił pomysłu na chwila zachowania zaś nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i ciągach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i siłę na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w widocznym i dostępnym miejscu (w pokrywach włazów albo w drzwiach), być oznaczony w porządek rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło nastąpić w jak najszybszym okresie. Zatrzymanie maszyny narzeka na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, kiedy jej funkcjonowanie jest nieprawidłowe.